piątek, 19 marca 2021

Czarodzieje i Czarodziejki słowa - zaproszenie do konkursu recytatorskiego

 


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 4 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat do udziału w VI edycji konkursu recytatorskiego online „Czarodziej Słowa”.

[TERMIN]

1.04.2021 do 14.05.2021

[MIEJSCE]

ONLINE

[TEMAT]

VI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO CZARODZIEJ SŁOWA „KTO MI ODDA MOJE ZAPATRZENIE”

[OKAZJA]

SETNA ROCZNICA URODZIN POETY KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 

ROK K. K. BACZYŃSKIEGO


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 4 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat do udziału w VI edycji konkursu recytatorskiego online „Czarodziej Słowa”. 


Temat tegorocznej edycji brzmi „Kto mi odda moje zapatrzenie…? Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w setną rocznicę urodzin poety”. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać krótki filmik z recytacją dowolnie wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prace konkursowe należy przesłać w formie pliku MP4 na adres podany w Regulaminie, w terminie od 1.04.2021 do 14.05.2021.

Głównym celem konkursu jest udział w obchodach Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

i rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, a także zachęcenie do twórczej rywalizacji 

w przyjaznej atmosferze i przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu kulturalnym. 

Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 100 osób. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zgłaszające się zostaną o tym poinformowane. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór. 

Spośród nadesłanych nagrań audio-video jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów i bonów upominkowych. 

Organizację konkursu dofinansowano ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Kinga Kuźniar

Źródło: WiMBP

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza